"Pravý kresťan"

Reflexia P. Johna Abbertona, 20. júna 2007

"Pravým Kresťanom je ten, kto je vo svojom vnútri Kresťanom, a Naozajstná Jednota je a bude v srdci. Jednotu netvorí litera, ale duch.

Ak Ma miluješ, Moja dcéra, ako hovoríš, objím Kríž, ktorý som ti dal, potom sa tvoje nohy nebudú potkýnať. Nič vo svete sa Mu nevyrovná. Nech tvoj pohľad nikdy neopustí Môj Pohľad.

Žiačka? Poď, nasleduj Ma ..." (posolstvo z 13.10.1991)

Keďže je stále aktuálna debata o tom, kde nájdeme "Pravú Cirkev", mohli by sme sa opýtať, kto je pravý kresťan? Odpoveď nájdeme v posolstve citovanom vyššie. Čo však táto odpoveď znamená? Celkom iste to neznamená, že by kresťan nemal byť aktívny, a že by svoju vieru nemal ukazovať dobrými skutkami. Nie, to by mohlo protirečiť listu sv. Jakuba. Musíme žiť to, čo hlásame. Ale tieto skutky a slová by mali byť úprimné, mali by vychádzať zo srdca. "Naozajstný kresťan" nemusí dokonale rozumieť tomu, čo znamená "Cirkev" a nemusí ani rozumieť tomu, čo je pre Cirkev potrebné, aby bola uznaná ako "Pravá". "Naozajstný kresťan" nemusí byť schopný pekne porozprávať o jednotlivých knihách Biblie a nemusí ani poznať mená najväčších kresťanských mysliteľov a teológov východu a západu. "Naozajstný kresťan" nemusí vedieť debatovať o teológii, alebo citovať kapitoly a verše z Písma Svätého. "Naozajstný kresťan" sa môže cítiť celkom nevybavený pre to, aby viedol semináre, prehovory o viere, alebo napísal strhujúce duchovné eseje. "Naozajstný kresťan" bude cítiť potrebu študovať, ale bude sa cítiť ako zlý študent.

Čo teda znamená "Naozajstný kresťan"? Keď je niekto katolík, pravoslávny, anglikán alebo protestant, alebo ktokoľvek iný, robí to z neho "Naozajstného kresťana"?

Mohli by sme sa snažiť vidieť veci tak, ako ich vidí Boh - nie aby sme boli bezbožní, alebo aby sme tvrdili niečo, čo celkom iste nemôžeme vidieť - ale aby sme Ho poprosili, aby prejasnil našu víziu a učil nás, ako vidieť, posudzovať a konať. Vieme, že Boh sa pozerá na srdce (ako povedal prorokovi Samuelovi, keď sa pozeral na Davida). Čo vidí Boh? Čo chce vidieť? Odpovede sú v Svätom Písme a v posolstvách Pravý Život v Bohu. Tí, ktorí majú vieru, spoznajú, bez toho aby museli príliš hľadať, čo v nás chce Boh vidieť, naše svedomie nám to povie.

Človek môže byť oblečený do červených, zlatých, cirkevných pôct všetkého druhu, môže byť veľmi známy veľký evanjelizačný rečník - "spasiteľ" duší. Niekto môže byť náramný spevák duchovných piesní, alebo byť staviteľom kostolov. Iný zase treba pozná Bibliu spredu dozadu a späť a je schopný citovať takmer čokoľvek, povie vám presne kapitolu a verš. Kto je "Naozajstný kresťan"? Aké srdce Boh hľadá? Odpoveď poznáme:

Boha priťahuje "pokorné a kajúce srdce"; Boh si žiada veľkorysé srdce; uzdravuje zlomené srdce. Je isté, že "Naozajstný kresťan" našich dní je ten, ktorý má zlomené srdce - zlomené, pretože je otvorené ostatným, je prebodnuté, ako bolo prebodnuté Kristovo Srdce, hriechmi a utrpením ľudstva - je zlomené kvôli nejednote kresťanov a kričí potrebou po tom, aby duše počuli Slová evanjelia. Dnes má "Naozajstný kresťan" srdce ako je Srdce Kristovo - je zapálené ohňom lásky k Bohu a k dušiam, obklopené tŕňmi odmietnutia, nepochopenia a súcitu, ale srdce, ktoré bije a žije v radosti uprostred trápenia, v nádeji uprostred utrpenia, vo viere v temnote a v láske vo svete, ktorý sa stal púšťou. Poznáte niekoho takého? Ste vy takí?

 
Spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
    "Pravý kresťan"
    "Tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, uvädnú a uschnú"
    "Chceš sa kvôli Mne naučiť modlitbu Ruženca?"
    "Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?"
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved