Dotknutí Duchom Božím: Vassula a DCF

o. Edward O'Connor

?

V tejto knihe "Dotknutí Duchom Božím II: Vassula a CDF", o. Edward O'Connor, profesor teológie Univerzity Notre Dame na dôchodku, s milosťou, istotou a dôkladnosťou vyvracia každú kritiku namierenú na Vassulu prostredníctvom Notifikácie CDF.

?
P.O. Box 475, Independence, MO 64051-0475, U.S.A.
E-mail : trinitas@sbcglobal.net


Predhovor

Toto je druhá zo série zhromaždených esejí napísaných kňazmi o posolstvách Pravý Život v Bohu. Prvý zväzok sa začal článkom otca Františka Elsingera, ktorý naznačoval, že dar proroctva bol pre Cirkev vždy životne dôležitý a že jeho hodnotu je potrebné uznávať viac, nie menej, v tomto veku bezprecedentného racionalizmu. Zvyšok esejí v prvom zväzku hovoril o autentickosti, naliehavosti a pravovernosti posolstiev Pravého Života v Bohu.

Tento súčasný zväzok v sérii sa úplne zameriava na Notifikáciu Kongregácie pre náuku viery z októbra 1995, ktoré varovalo biskupov a veriacich proti týmto istým posolstvám. Zdá sa, že tento paradox je typický pre to, ako náš Pán prináša dobro z bolestivých skúšok. V Trinitas sme s vďačnosťou svedkami prívalu hovorov a korešpondencie od stúpencov posolstiev, ktorí by sa s nami nezdieľali o tom, ako sa posolstvá dotkli ich života, ak by sa Notifikácia nevydala. Notifikácia zároveň podnietila mnoho vedeckých diel kňazov, ktorí bránia autentickosť a hodnotu posolstiev Pravého Života v Bohu. "Je veľa ľudí, ktorí by ťa mohli hájť," povedal Ježiš Vassule v novembri 1995.)

Otec Edward O’Connor, C.S.C má jedinečnú kvalifikáciu na poskytovanie spoľahlivej analýzy Notifikácie. 41 rokov učil teológiu na Univerzite Notre Dame. Okrem toho vykonal dôkladné štúdium spisov Pravého Života v Bohu, počas ktorých mal v priebehu rokov s Vassulou niekoľko rozsiahlych diskusií.

Jeho opodstatnený záver o kľúčovej otázke poslušnosti a rešpektu voči autorite Cirkvi je jednoznačný. Vyhlasuje, že verní katolíci môžu čítať Vassuline spisy, navštevovať jej prednášky a dokonca ich propagovať. Ako svedčí výber svedectiev, jeho závery zdieľajú aj ďalšie kňazské autority z celého sveta.

Analýza o. O’Connora rozhodne odpovedá na námietky, ktoré boli vznesené v Notifikácii, ktorá však uznala, že "chyby" v neskorších spisoch neexistujú.

Otec O'Connor predstavuje solídne a informované dôkazy o tom, že údajné "doktrinálne chyby" v spisoch Vassuly kdekoľvek v skutočnosti neexistujú. Jeho práca nepochybne uľahčí Vatikánu preskúmať, pokiaľ ide o posolstvá, na ktoré poukázal kardinál Ratzinger.

Tí z nás, ktorí spoznali posolstvá dôverne a videli veľké plody, ktoré sa dostavili tým, ktorí sa ich snažia žiť, boli skľúčení, keď videli, že posolstvá sú falošne obvinené z vyznávania toho, čo dokonca ani nehovoria. Táto bolesť však stála za to, aby sme mohli teraz vydať túto knihu teológa takého kalibru ako je o. Edward O’Connor. Jeho práca v druhej časti "Vassula a Koniec Časov" pozdvihuje vedecké skúmanie posolstiev Pravého Života v Bohu na novú úroveň. Poukazuje na podstatnú konzistenciu medzi týmito spismi, spismi otca Stefana Gobbiho (zakladateľa Mariánskeho hnutia kňazov) a odkazmi v Starom a Novom Zákone. P. O'Connor taktiež robí niekoľko zaujímavých objavov, pri ktorých sa zdá, že posolstvá Pravého Života v Bohu odkrývajú skryté, hlbšie významy niektorých biblických pasáží, ktoré predtým neboli zjavné.

Iní teológovia a biblickí vedci, ktorí čítajú štúdiu o. O'Connora pozorne a s otvoreným srdcom, aj keď sa priamo nezaoberajú samotnými posolstvami, začnú oceňovať to, čo ony ponúkajú. V týchto posolstvách je neoceniteľný poklad, ktorý začala ťažiť iba hŕstka teológov a exegétov.

Pre niektorých je skutočnosť, že takýto poklad prichádza skrze "obyčajnú ženu v domácnosti" bez akéhokoľvek školenia v teológii alebo dokonca základnej katechetiky, presvedčivým dôkazom toho, že jej tvrdenie, že je božsky vedená, musí byť skutočné - pre ostatných to bude kameň úrazu pre ich zmysel intelektuálnej slušnosti.

P. "X", P.I.M.E., prvý duchovný vodca Vassuly je predchodcom posledného. Bol a je učiteľom filozofie a teológie seminaristov. Keď Vassula prišla do jeho seminára v Bangladéži, kde hľadala radu ohľadom toho, ako alebo či má predstaviť svoje posolstvá duchovným, on sa najprv pokúsil odhovoriť Vassulu od pokračovania v diktovaní, v presvedčení, že jeho zdrojom je zlý. Ako posledná možnosť, keď zlyhali všetky ostatné, bola, že si prečítal posolstvá pre seba. Keď jeho napäté skúmanie nemohlo nájsť nijakú chybu, a on si bol istý, že tam bude, prišiel k presvedčeniu, že to dielo môže byť iba božské. Výsledkom bolo, že sa stal jedným z jej neotrasiteľných obhajcov.

Na jednom mieste Ježiš hovorí o svojich posolstvách skrze Vassulu ako o "tejto Pripomienke Môjho Slova." [19. januára 95]. Táto "Pripomienka" prichádza v čase, keď duchovenstvo i laici zaznamenávajú stratu zmyslu pre nadprirodzeno, a to nielen v sekulárnej spoločnosti, ale aj medzi kňazmi a rehoľníkmi. Zjavená pravda je možno nie tak populárna alebo "politicky korektná", ako tomu bolo kedysi v mnohých seminároch alebo katolíckych univerzitách. Niektorí vidia v skutočnosti rušivé znaky systematického úsilia vykoreniť mystickú spiritualitu, ktorá je veľkým dedičstvom a tradíciou katolíckej viery.

Ježiš nedávno povedal Vassule, že niektorí z Jeho vlastných v Cirkvi sa snažili redukovať všetko na "súkromné meditácie" a že Jeho Svätý Duch je dnes prenasledovaný ako nikdy predtým v histórii.

V takejto atmosfére je potrebná odvaha vyznávať a akceptovať, že Boh hovorí s nami stále prostredníctvom svojich vyvolených poslov. Pre kňazov a teológov, ako je otec O'Connor, je potrebná väčšia odvaha a pokora, aby bránili týchto poslov.

Trinitas dostal nedávno list, o ktorom sme presvedčení, že predstavuje úprimnú vďaku Bohu, Jeho poslom a tým, ktorí ich podporujú a bránia. Okrem častých telefonátov, ktoré vyjadrujú vďaku za týchto poslov, prichádzajú takéto listy každý deň už takmer sedem rokov. Pre nás je to presne to, o čom táto služba je: šírenie tohto "chleba" z neba všetkým, ktorí sú hladní po ňom.

Koho sa to môže týkať: Pravý Život v Bohu urobil pre mňa to, čo nemohla urobiť žiadna iná kniha. Ježiš sa stal reálnym. Nemohol som ho donútiť, aby sa stal reálnym počas všetkých tých rokov(asi 35 rokov). Stonám a nariekam a túžim byť blízko Boha.

Toto Posolstvo skutočne hovorí Ježiš. Ale, samozrejme, som len malý človek, hovorím, ako by povedala Vassula - nikde nemám žiadnu autoritu. Teraz prostredníctvom môjho kníhkupectva ... objednal som si zvyšok zväzkov.

Som skutočne vďačný Bohu, že našiel posla vo Vassule. Pred rokmi som čítal sv. Jána Kríža, sv. Teréziu z Avily a sv. Teréziu z Lisieux. To znamená, keď moja cesta začala asi pred 35 rokmi. Teraz mám 72 a pol. Ježiš však vždy zostával nejako mýtom.

Dúfam, že čítanie, modlitba a premýšľanie Pravého Života v Bohu bude naďalej spájať mňa a Ježiša, ako bolo moje prianie, zdá sa, po celý život. Žehnajte všetkých, ktorí mali účasť na tomto Posolstve.

A napokon, tento jednoduchý, ale hlboký úryvok z listu z Indie, prijatého 27. apríla 1998:

… Odkedy som čítal knihy Vassuly, zdá sa mi, že sa stávam viac viac pokojným ... stávam sa lepšou osobou a keď som prišiel o prácu, odpustil som zamestnávateľovi a ani som sa s ním nehádal. Preto ma Ježiš odmenil a do mesiaca mi dal novú prácu. Aj keď táto práca nemá lepšie výhody ako predchádzajúca, ďakujem Mu za Jeho láskavosť, aspoň pokrýva nájomné za mesiac. Vďaka za všetko, čo mi posielate. Dáva mi to obrovský pokoj. Božia milosť nech je s vami všetkými.

A nech je Božia milosť so všetkými, ktorí čítajú túto knihu. Môže uspokojiť tých, ktorých sa už posolstvá dotknuli, ale možno ich odložili bokom z neistoty o tom, čo Cirkev žiada od nás ohľadom nich. Osvietená práca otca O'Connora môže tiež viesť ostatných, ktorí ešte neprijali posolstvá Pravého Života v Bohu, aby sa nimi zaoberali. Keď tieto predchádzajúce listy dosvedčujú, posolstvá sú pomazané. Ježiš povedal Vassule: "Moje Posolstvo zachraňuje!" Vassula sa opýtala publika v Indii: "Ak naozaj veríte, že je to Boh, kto hovorí, nemali by ste záujem vedieť, čo On hovorí v našich dňoch?"

Robert Carroll Trinitas

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič
    O. Edward O'Connor
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved