ZASTAVENIA:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   

Zastavenia Krížovej cesty

Meditácie z Pravého Života v Bohu

Som Boh. Stvorenie, sleduj Moje Zastavenia Krížovej cesty. Pri každom Zastavení žiadaj len Mňa. V každom Zastavení som prítomný. Budem tam a chcem ťa tam. Chcem, aby si pokľakla. (29.5.87)

1. Ježiš je Pilátom odsúdený na smrť
(Mt 27,26; Mk 15,15; Jn 19,16)

Skoro, a to je pre vás skoro, budete pokrytí svojou vlastnou krvou, Ja ako Sudca vám pripomeniem krv, ktorá lipla na vašich rukách, pretože ste tak mnohým zabránili prijať Moje milosti pomocou tejto Pripomienky Môjho Slova. Ste ako Rimania, denne Ma korunujíci tŕním. Chcete povedať ako Pilát: "Nie som vinný touto krvou" a umyť si ruky v navoňanej vode? Odmietate prijať liek proti smrti, odmietate uznať Moje Slovo dané Mojím Svätým Duchom za vašich dní .. (19.1.95)

  ZASTAVENIA:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   

 
Špiritualita
Modlitby
   Modlitba pokánia a vyslobodenia
   Modlitba za obrátenie sveta
   Modlitba Pána v aramejčine
   Svätý Ruženec
   Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
   Modlitba za jednotu
   Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
   Tri denné modlitby
   Krížová cesta
   Modlitby zasvätenia
   Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved