Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého

Ja, tvoj otec, Ja, tvoj manžel, ja, tvoj dom.
Ja, tvoj ochranca, Ja, tvoj koreň, Ja, tvoj základ.
čokoľvek chceš, to budem.
Nič ti nebude chýbať. Budem pre teba pracovať.
Pretože som prišiel, aby som slúžil,
nie, aby som si nechal slúžiť.
Budem tvojím priateľom a hostiteľom,
tvojím vodcom a bratom,
tvojou sestrou a matkou. Budem všetkým.
Buď len so Mnou vrúcne spojený!
Budem pre teba chudobný, budem ťa hľadať,
budem pre teba na Kríži, pre teba v Hrobe.
Budem prosiť Otca za tvoje úmysly,
na zemi budem pre teba príhovorcom u Otca.
Ty si pre Mňa všetko,
brat, spoludedičmi, priateľ a podielnik.
Čo chceš viac?

 
Špiritualita
Modlitby
    Modlitba pokánia a vyslobodenia
    Modlitba za obrátenie sveta
    Modlitba Pána v aramejčine
    Svätý ruženec
    Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
    Modlitba za jednotu
    Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
    Tri denné modlitby
    Krížová cesta
    Modlitby zasvätenia
    Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved