Tri denné modlitby

Ježiš nás žiada, aby sme sa denne modlili tieto modlitby

Novéna dôvery
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Ó Pane, Ježišu Kriste,
Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu,
zverujem tento úmysel ...

(Tu povedz svoj úmysel)

Zhliadni len na mňa,
a potom nech vládne Tvoje Najsvätejšie Srdce.
Kiež rozhodne Tvoje Najsvätejšie Srdce.
Počítam s Ním, dôverujem Mu,
vrhám sa k nohám Jeho Milosrdenstva.

Pane Ježišu, neopustíš ma v ťažkostiach.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem Ti,
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
verím vo Tvoju lásku ku mne.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
príď Tvoje Kráľovstvo.

Ó Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
modlil(a) som sa už o mnoho dôkazov Tvojej priazne
a zakúsil(a) Tvoju pomoc, ďakujem Ti za to.
Teraz Ťa opäť úpenlivo prosím,
vezmi môj úmysel a vlož ho
do Svojho Najsvätejšieho Srdca.
Keď ho Večný Otec uvidí pokrytý
Tvojou Drahocennou Krvou,
nič neodoprie.
Potom už to nebude moja prosba,
ale Tvoja.

Ó Ježišu,
ó Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
v Teba vkladám svoju nádej,
nedaj mi nikdy zahynúť.
Amen.

Modlitba ku sv. Michaelovi Archanjelovi

Svätý Michael, Archanjel,
bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe
a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže Svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla Satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen

Mária,
Kráľovná Svätých Anjelov,
oroduj za nás!

Memorare sv. Bernarda

Pamätaj,
láskyplná Panna Mária,
že od vekov nebolo počuť,
aby si opustila toho,
kto sa utiekal pod Tvoju ochranu,
kto vzýval Tvoju moc,
kto prosil o Tvoju príhovor.

V tejto dôvere sa aj ja k Tebe utekám,
k Tebe prichádzam, pred Tebou stojím,
ja, kajúci hriešnik.
Dobrá Matka Vteleného Slova,
neodvracaj sa od mojich slov,
ale počuj ich a vyslyš.
Amen.

 
Špiritualita
Modlitby
    Modlitba pokánia a vyslobodenia
    Modlitba za obrátenie sveta
    Modlitba Pána v aramejčine
    Svätý ruženec
    Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
    Modlitba za jednotu
    Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
    Tri denné modlitby
    Krížová cesta
    Modlitby zasvätenia
    Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved