Modlitba pokánia a vyslobodenia

Táto "modlitba exorcizmu" bola Vassula daná 13. novembra 2006

Vassula píše:

Ježiš Kristus mi nadiktoval túto modlitbu, ktorá je modlitbou pokánia, uzdravenia a oslobodenia. Povedal, že tento 'exorcizmus' je potrebný v týchto časoch, ktoré sú tak zlé.

Ľudia nevedia ako celkom zapudiť svojimi modlitbami Satana, ktorý ich ovláda, oslepuje a pôsobí im toľko utrpenia, buď skrze chorobu alebo tým, že z nich robí otrokov. Ježiš tiež hovorí, že veľa ľudí uctieva falošných bohov (idoly).

Táto modlitba bude účinná, keď sa ju budeme modliť srdcom a opravdivo.


Pán povedal: "Nech pred Mojou Tvárou činia pokánie týmito slovami:"

Pane, znášal si ma
po celé tie roky s mojimi hriechmi,
predsa však si so mnou mal súcit.

Bol(a) som zvedený(á) na scestie
v každom ohľade,
ale teraz už nebudem viac hrešiť.
Ublížil(a) som Ti
a nekonal(a) som správne
už taký(á) viac nebudem.
Zriekam sa hriechu,
zriekam sa Diabla,
zriekam sa neresti,
ktorá poškvrňuje moju dušu.
Osloboď moju dušu od všetkého,
čo je proti Tvojej svätosti.

Snažne Ťa prosím, Pane,
zachráň ma od všetkého zla.
Príď teraz, Ježišu,
príď a zostaň v mojom srdci.

Odpusť mi, Pane,
a dovoľ mi spočinúť v Tebe,
lebo Ty si môj Štít,
môj Spasiteľ a moje Svetlo
a Tebe dôverujem.

Odo dneška Ti, Pane,
budem blahorečiť v každej dobe.

Zriekam sa zla
a všetkých iných bohov a model,
pretože Ty si Najvyššie Zvrchovaný
nad celým svetom,
ďaleko prevýšuješ všetkých ostatných bohov.

Svojou mocnou Rukou ma zachráň od choroby,
zachráň ma, aby som nebol(a) zajatcom,
zachráň ma od ťažkostí
a poraz môjho nepriateľa Diabla.
Príď mi rýchlo na pomoc,
ó Spasiteľu!
Amen.

 
Špiritualita
Modlitby
   Modlitba pokánia a vyslobodenia
   Modlitba za obrátenie sveta
   Modlitba Pána v aramejčine
   Svätý ruženec
   Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
   Modlitba za jednotu
   Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
   Tri denné modlitby
   Krížová cesta
   Modlitby zasvätenia
   Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved