Modlitba za Jednotu

Otec Sergej Bulgakov
(Ježiš povedal aby bola daná spolu s Jeho Posolstvom)

Ó Ježišu Kriste,
náš Pane a Spasiteľu,
Ty, ktorý si sľúbil, že s nami budeš stále.
Voláš všetkých kresťanov, aby prišli
a mali účasť na Tvojom Tele a Krvi.
Ale naše viny nás rozdelili
a nemáme silu podieľať sa
spoločne na Tvojej Svätej Eucharistii.
Vyznávame túto svoju vinu
a modlíme sa k Tebe,
odpusť nám a pomôž nám,
aby sme slúžili cestám zmierenia
podľa Tvojej Vôle.
Zapáľ naše srdcia ohňom Svätého Ducha.
Daj nám Ducha Múdrosti a viery,
odvahy a trpezlivosti,
pokory a vytrvalosti,
lásky a kajúcnosti,
na príhovor blahoslavenej Matky Božej
a všetkých svätých.
Amen.

 
Špiritualita
Modlitby
    Modlitba pokánia a vyslobodenia
    Modlitba za obrátenie sveta
    Modlitba Pána v aramejčine
    Svätý ruženec
    Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
    Modlitba za jednotu
    Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
    Tri denné modlitby
    Krížová cesta
    Modlitby zasvätenia
    Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved