Modlitba za obrátenie sveta

Naša Svätá Matka (15. mája 1990)

Ježišova pripomienka (8. júla 1990)

Naša Svätá Matka vo Svojom posolstve píše: Tieto dni sú prípravou, než zostúpi váš Kráľ, modlite sa teda, aby všetci boli pripravení. Modlite sa, Moje milé deti, horlivo za tie duše, ktoré nechcú počuť a nechcú vidieť. Modlite sa k svojmu Otcovi, ktorý je v Nebesiach, takto:

Ježiš nás takto upomína: Milovaní, som Svetlo sveta a kráčam pred vami. A ešte vám hovorím toto: mám ešte iné ovce, ktoré nie sú vo vašom stáde, tie privediem do Svojej Obnovenej Cirkvi, takže bude jedno stádo a jeden Pastier. Choďte k národom a naučte ich modliť sa k Otcovi túto modlitbu:


Otče najmilostivejší,
daj, nech tí, ktorí
stále znovu poslúchajú
ale nikdy nechápu,
tentoraz počujú Tvoj Hlas
a pochopia, že si to Ty,
Svätý Svätých.

Otvor oči tých, ktorí sa pozerajú
a znovu pozerajú, ale nikdy nevnímajú,
aby tentoraz videli svojimi očami
Tvoju Svätú Tvár a Tvoju Slávu.

Dotkni sa Svojím Prstom
ich srdca, aby sa ich srdce otvorilo
a porozumelo Tvojej Vernosti.

Modlím sa a prosím Ťa
o všetky tieto veci, Spravodlivý Otče,
aby všetky národy
boli obrátené a uzdravené
Ranami Tvojho Milovaného Syna,
Ježiša Krista.
Amen.

Naše Svätá Matka na konci modlitby hovorí: Proste Otca, aby odpustil zatvrdnutým dušiam, ktoré nechcú počuť ani vidieť. Otec je Najmilostivejší a pozrie na všetky Svoje deti. Áno, maličkí, ste milí Bohu, keď sa modlíte za spásu svojich bratov, čím usilovnejšie sa modlíte, tým mocnejšie sú vaše modlitby.

Náš Pán Ježiš, potom čo nás požiadal, aby sme išli ku všetkým národom a učili túto modlitbu, hovorí: Pochopte, že touto modlitbou vyprosujem spásu sveta. Odvahu, bratia, Moji žiaci, odvahu. Som s vami každý deň ...

 
Špiritualita
Modlitby
   Modlitba pokánia a vyslobodenia
   Modlitba za obrátenie sveta
   Modlitba Pána v aramejčine
   Svätý ruženec
   Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
   Modlitba za jednotu
   Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
   Tri denné modlitby
   Krížová cesta
   Modlitby zasvätenia
   Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved