Modlitba OTČE NÁŠ v aramejštine

POČÚVAŤ
(Fonetická výslovnosť)

Aboon Dbashmayo (Otče náš, ktorý si na nebesiach,)
Nethcadash shmokh (posväť sa meno tvoje,)
teethe malkoothokh, (príď kráľovstvo tvoje,)
nehwe sebyonokh, (buď vôľa tvoja,)
aykano Dbashmayo off bar’o. (ako v nebi, tak i na zemi.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Chlieb náš každodenný daj nám dnes)
washbook lan howbain wahtohain (a odpusť nám naše viny,)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (ako i my odpúšťame svojim vinníkom)
lo thaalan il nessyoono (a neuveď nás do pokušenia,)
elo fasson men beesho (ale zbav nás zlého,)
metool ddeelokhee malkootho, (lebo Tvoje je kráľovstvo)
ou haylo ou Teshbohto, (a moc, i sláva)
loalam olmen Amin. ( na veky vekov. Amen.)

 
Špiritualita
Modlitby
   Modlitba pokánia a vyslobodenia
   Modlitba za obrátenie sveta
   Modlitba Pána v aramejčine
   Svätý ruženec
   Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
   Modlitba za jednotu
   Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
   Tri denné modlitby
   Krížová cesta
   Modlitby zasvätenia
   Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved