Modlitby zasvätenia
Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 
 
Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
26. január 1992
 
 
Zasvätenie Dvom Srdciam
18. september 1993

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokánia a vyslobodenia
    Modlitba za obrátenie sveta
    Modlitba Pána v aramejčine
    Svätý ruženec
    Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
    Modlitba za jednotu
    Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
    Tri denné modlitby
    Krížová cesta
    Modlitby zasvätenia
        Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
        Zasvätenie Dvom Srdciam
    Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved