Pravý Život v Bohu obnovuje veľa kresťanov

Biskup Ramon Cabrera Argüelles
december 2003

Všetkým milovaným kaplánom a pastoračným pracovníkom Filipín v zámorí.

Pravdepodobne je jedným zo znakov našej doby to, že mnohí v laickom sektore cítia zvláštne povolanie od Boha, aby boli v službe Evanjelia. Myslím si, že pani Vassula Ryden je jednou z nich. Cirkvi bude trvať dlho, kým oficiálne uzná pravosť tzv. súkromných zjavení. Spravidla nerobí nijaký definitívny súd, pokiaľ „privilegovaní“ ľudia ešte žijú. Dokonca ani po vyhlásení pravovernosti a účinnosti takzvaného božského náhľadu nie je nikto povinný sa ich pridŕžať. Cirkev však uznáva, že ľudia ako Vassula sú prínosom pre jej evanjelizačnú prácu.

Vassula nie je ani katolíkom. Nebola dokonca ani zbožným členom Gréckej Pravoslávnej Cirkvi. Ale kedysi vo svojom živote, cítiac nebeský zásah, sa stala dôverne veriacou v Krista a bez toho, aby si toho bola vedomá, začala pracovať pre kresťanskú jednotu. Jej hnutie „Pravý Život v Bohu“ robí pre všetkých veľa dobra, predovšetkým pre obnovu mnohých kresťanov a evanjelizáciu tých, ktorí o Ježišovi nikdy predtým nepočuli.

Neváham vám ju odporučiť. Dovoľte jej, prosím, aby hovorila s filipínskymi migrantmi o skúsenosti svojej viery. Chcem, aby naši obyčajní filipínski ľudia boli ňou poučení a stali sa viac presvedčení o svojich možnostiach ako evanjelizátori tretieho tisícročia. Vedzte, prosím, že hnutie, ktoré šíri „Pravý Život v Bohu“ medzi filipínskymi migrantami má môj súhlas a povzbudenie.

Ďakujem vám za pokračujúcu spoluprácu a želám vám veľmi radostné Vianoce a prekvitajúci a milosťou naplnený Nový rok 2004.

S pozdravom v Ježišovi a Márii
Biskup Ramon C. Arguelles 20. decembra 2003

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič
    O. Edward O'Connor
    Rozhovor s biskupom Toppom
    Video s biskupom Toppom
    Pravý Život v Bohu obnovuje veľa kresťanov
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved